Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E6, Kungälvsmotet, ombyggnad

För att säkra framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten bygger vi om Kungälvsmotet. Den nya rampen på östra sidan har öppnat för trafik men beläggningsarbeten utförs när tjälen släpper. Västra sidan förbereds för byggstart.

Aktuellt: Projektet är avslutat och kommer tas bort från Trafikverkets webbplats 2 april 2019.

Kungälvsmotet är starkt trafikerat. Med kommande exploatering av handel och bostäder i Kungälv ökar trycket och kraven på tillgänglighet ytterligare. Vårt mål är att få en god trafiksituation trots ökad trafikmängd. Östra sidan av motet har byggts om och snart tar ombyggnad av västra sidan vid.

Vi kommer att utföra beläggningsarbeten i vår, vid dåligt väder kan det bli i början på maj, vid bra väder kan det ske redan i april. Det går att utföra först när tjälen släppt och det är några plusgrader. Påverkan kommer att ske i 5 arbetsdagar.

Ett körfält i taget kommer att stängas av i öst-västlig riktning med dubbelriktad trafik på det andra körfältet. 2 dagars avstängning på ena sidan för att sedan skifta till andra sidan i 2 dagar. Anslutningarna beräknas ta en dag ytterligare, trafiken kommer därmed att påverkas i 5 arbetsdagar.

Har du en fråga? Frågor och svar om projekt i Kungälvsområdet, klicka här (pdf-fil, 49 kB, öppnas i nytt fönster)

Tidigare informationsmöten kan ses i efterhand på Kungälvs kommuns hemsida. Trafiksidan nås via www.kungalv.se/trafikinfo (Obs All information syns inte i webbläsaren Explorer 11.)