Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund

Trafikverket har tagit fram en vägplan för en säkrare och förbättrad anslutning till Kungälvsmotet.

Den 3 oktober höll vi informationsmöte. Cirka 130 personer kom, fikade, frågade och diskuterade. Trafikverkets projektledare för ombyggnaden av Kungälvsmotet Kristin Blomqvist med bistånd från vår byggledare Peter Kolm, tillsammans med kommunens projektledare för Kongahällaprojektet Agne Mårtensson  informerade om sina projekt. Frågorna från den fullsatta salen sinade inte förrän vid halv åttatiden på måndagkvällen.

Kungälvs kommun har antagit en detaljplan för ett nytt handelsområde med bostäder i Kongahälla Västra, direkt öster om Kungälvsmotet. En säkrare och bättre anslutning till Kungälvsmotet kommer att krävas i och med exploateringen. Det här projektet syftar till att skapa en ny, säkrare anslutning till de nya förutsättningarna för trafiken.

Nuvarande direktavfart söderifrån mot Kungälv stängs och trafiken leds istället på befintlig avfart under motorvägsbron och ansluter till Marstrandsvägen norrifrån. Det blir inga förändringar för trafiken mot Marstrand. Platsen för den nuvarande direktavfarten mot Kungälv frigörs och ger därmed utrymme att anlägga den skyddsvall som krävs för att säkerställa att en eventuell olycka med farligt gods inte ska leda till konsekvenser för området. Vallen ska även fungera för minskat buller. Den nya utformningen av avfartsrampen kopplas till ett nytt signalreglerat vägskäl.

Vägplanen vann laga kraft i juni 2016.