Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksignal vid Lindemomotet. Foto: Louise Imborn

E6 påfart Lindomemotet, Mölndal, signalreglering

Under hösten 2017 aktiverade vi trafiksignalen för påfartsreglering vid påfarten norrut vid Lindomemotet. Trafiksignalen kommer att vara kvar och vi kommer att göra en uppföljning under hösten 2018.

Trafiken till Göteborgsområdet ökar för varje år, och E6 genom Mölndal och Göteborg får ständigt ökande restider och försämrad luftmiljö. Vi behöver göra något åt det, och ett sätt är att sprida trafiken bättre över dygnet så att trafiken flyter. Då minskar både restider och luftutsläpp. Vi kommer att pröva flera typer av reglerande åtgärder i Stockholm och Göteborg, till exempel trängselskatt och påfartsreglering. En av åtgärderna är påfartsreglering vid Lindomemotet.

Varför påfartsreglering?

Vid Lindemomotet har vi under hösten provat påfartsreglering med följande motivering:

  • Det blir lättare att komma ut på E6.
  • Trafikrytmen på E6 blir jämnare.
  • Färre inbromsningar och köer på E6 ger mindre risk för olyckor.

Hur har det gått?

Under provtiden har vi sett följande effekter av påfartsregleringen:

  • Under provperioden har trafiken på påfarten haft ett maxflöde på 750 fordon vilket är 100 mindre än vad det varit innan. Det innebär att det bildas köer på de lokala vägarna i rusningstiden mellan klockan 7.15 och 8.15. För dem som får stå i kö har restiden ökat från 20 sekunder till cirka 60–90 sekunder.
  • Kapaciteten på E6 har ökat med 10–15 procent (drygt 150 fordon/timme i körfältet längst till höger).
  • Vi har inte sett någon effekt på minskat antal olyckor.
  • Trafik längs Spårhagavägen mot väster och trafik till påfarten mot E6 syd fastnar i kö vid cirkulationsplatsen eftersom kön som bildas vid påfarten sträcker sig dit.

Beslut om fortsättning

Vi anser att vi i stort uppnått de effekter vi förväntade oss eftersom vi har fått ett bättre flöde längs E6. Påfartsreglering fungerar bäst längs en längre sträcka, och därför kan det bli aktuellt att reglera fler påfarter längs en sträcka framöver. Vi låter påfartsregleringen vara kvar och kommer att göra en uppföljande studie hösten 2018 för att se vilka effekter regleringen har. Vi kommer att redovisa resultatet här på sidan.

Vi kommer även att följa upp effekterna längs Spårhagavägen för att se om vi kan förbättra framkomligheten där.

Hur kan jag som trafikant förbättra situationen?

För att undvika köer och få ett bättre flöde på E6 rekommenderar vi trafikanter att resa tidigare än 7.15 eller senare än 8.15. Då får vi ett jämnare flöde, och köbildningen minskar.

Just nu är det ett ökat trafikflöde föbi Lindomemotet. Trafikanter som vanligtvis kör via Kålleredsmotet använder nu vägen förbi Lindomemotet, vilket medför ökade köer. Det beror på kommunens arbete med järnvägstunneln vid Kålleredsmotet. Arbetet med järnvägstunneln beräknas vara klart i december.