Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Göteborg Älvsborgsbron, foto Christian Badenfelt

Älvsborgsbron i Göteborg, foto: Christian Badenfelt

E6.20, Älvsborgsbron, underhållsarbete

Underhållsarbetena på Älvsborgsbron fortsätter 2019 och både gång- och cykeltrafik samt biltrafik kommer att påverkas.

Nu pågår arbetet med att montera ett permanent ytterräcke mellan pylonerna/bropelarna på brons båda sidor. Arbetet kommer att pågå på och påverka gång- och cykelbanan på brons båda sidor växelvis. Arbetet är försenat och beräknas pågå fram till mars 2019.

Bilder från arbetet:

Kommande arbete

I mars startar ett större arbete som kommer att pågå under tre år, fram till 2021. En mängd nödvändiga underhållsarbete måste genomföras. De förberedande arbetena utförs så att ingen större trafikpåverkan kommer att ske förrän till sommaren. De mest trafikpåverkande arbetena kommer att utföras 15 juni - 15 september dessa år.

Trafikpåverkan

Gång- och cykelbanan kommer att påverkas då dessa ytor bland annat behövs för materialhantering. Den ena gång- och cykelbanan kommer att stängas medan trafiken blir dubbelriktad på den andra sidan. Detta kommer att ske redan under våren, på den västra sidan. Anpassa fart och avstånd och visa hänsyn!

Förberedande arbeten kommer att utföras under tider då biltrafiken inte påverkas.De mest trafikpåverkande arbetena kommer att utföras 15 juni - 15 september 2019. Då stängs två körfält och varje riktning kommer alltså att ha endast två körfält öppna för trafik. Detta arbete kommer att pågå dygnet runt för att minimera störningarna.

För att ge kollektivtrafiken möjlighet att hålla sina tider kommer anslutningen från Högsboleden att stängas för biltrafik och endast hållas öppen för bussar. Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom ett busskörfält. På Hisingssidan stängs påfarten mot bron vid Ivarsbergsmotet för biltrafik men hålls öppen för busstrafik.

Att minska biltrafikmängderna är nödvändigt men det kommer ändå att bli en ansträngd trafiksituation främst på hisingssidan på eftermiddagarna.