Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Göteborg Älvsborgsbron, foto Christian Badenfelt

Älvsborgsbron i Göteborg, foto: Christian Badenfelt

E6.20, Älvsborgsbron, underhållsarbete

Underhållsarbetena på Älvsborgsbron fortsätter 2018 och både gång- och cykeltrafik samt biltrafik kan komma att påverkas.

Nu pågår arbetet med att montera ett permanent ytterräcke mellan pylonerna/bropelarna på brons båda sidor. Arbetet kommer att pågå på och påverka gång- och cykelbanan på brons båda sidor växelvis fram till och med vecka 48-49.
I arbete med befintlig konstruktion kan oförutsedda problem dyka upp. Detta har gjort att arbetena på den västra sidan har blivit försenade.

Bilder från arbetet:


Trafikpåverkan

Där arbeten pågår kommer gång- och cykelbanan att stängas av. Det innebär att den gång- och cykelbana som är öppen för trafik är dubbelriktad. Anpassa fart och avstånd och visa hänsyn!

Påverkan på biltrafik under bytet av ytterräckenen förväntas bli liten då inga körfält för biltrafik påverkas. Vissa nätter kommer dock materialhantering att ske på den sida där arbetena pågår. Då hålls ett körfält öppet på den sida av bron där arbetena pågår medan tre körfält är öppna på den motsatta sidan. Materialhanteringen sker 21.00 – 04.30. 

Tider

Vecka 21-36

Från och med måndag den 21 maj 2018 utförs arbetet med byte till den nya typen av ytterräcken på Älvsborgsbron mellan pylonerna. Under de 10 veckor som arbetet pågår kommer den västra gång- och cykelbanan vara helt avstängd för både cyklister och gående. 

Vecka 36-38

Ställningen rivs på den västra sidan.

Vecka 39-49

Från och med vecka 39 skiftar arbetsområdet till den östra sidan. Den västra gång- och cykelbanan öppnas då upp för trafik som blir dubbelriktad och den östra stängs för trafik. Den östra gång- och cykelbanan beräknas öppna igen under vecka 49.

Kommande arbeten

Älvsborgsbron är över 50 år och det krävs en mängd underhållsåtgärder för att hålla bron öppen och säker. Kommande år kommer ytterligare åtgärder att genomföras, bland annat ska beläggningen bytas ut. Dessa arbeten kommer att påverka främst biltrafiken men även gång- och cykeltrafiken kan påverkas.
Alla arbeten planeras, samordnas och utförs för att störa trafiken så lite som möjligt, bland annat utförs en mängd åtgärder nattetid då trafiken inte är så intensiv. De större åtgärderna måste dock utföras i en sammanhållen period, främst under sommarhalvåret.

De nämaste åren ska både betong- och tätskiktsarbete utföras. Detaljplaneringen är inte helt klar men avsikten är att arbetena utförs etappvis under sommarhalvåren och att 2+2 körfält hålls öppna för trafik. Trafikpåverkan förväntas bli stor. De första etapperna genomförs 2019-2021 och de mest trafikpåverkande arbetena utförs juni-augusti de åren.