Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägport under järnväg

Heneporten, Skövde kommun, vägport under Västra stambanan

Trafikverket och Skövde kommun planerar att förbättra möjligheterna att ta sig till bostadsområdet, Hentorp södra, genom en bredare vägport under Västra stambanan.

På initiativ från Skövde kommun arbetar Trafikverket med att förbättra Heneporten, som är en vägport för kommunal väg under Västra stambanan. Syftet är att göra det lättare att ta sig till och från det befintliga bostadsområdet Hentorp södra. Behovet av bättre förbindelse ökar då kommunen planlagt för 100 nya bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse.

Heneporten är en vägförbindelse mellan Hentorp och Skövdevägen under Västra stambanan. Porten ligger cirka 3,5 kilometer från Skövde centrum. Den trafikeras i dag av bilar, bussar i linjetrafik och cyklande. Portens utformning tillåter endast ett körfält med begränsad fri höjd på 3,4 meter. Skövde kommun vill att vägporten byggs om, så att den tillåter dubbelriktad biltrafik och ger bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik till området.

Trafikverket planerar, projekterar och genomför projektet, som i sin helhet finansieras av Skövde kommun. En genomförandestudie och kostnadsberäkning för möjliga alternativa lösningar har genomförts under 2015.

Trafikinformation

Mellan vecka 9 och vecka 40 2019 är Gröna vägen under Heneporten stängd för all trafik.

Den nya porten kommer att byggas öster om Heneporten på Skövdevägen. När porten byggs kommer trafiken på Skövdevägen mellan Skultorp och Skövde passera arbetsplatsen på en tillfällig förbifart med reducerad hastighet.

Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera på Skövdevägen under hela byggtiden.

Under vecka 30 rivs porten och den nya lanseras in under total avstängning på Västra stambanan (torsdag 25 juli klockan 11.00 till måndag 29 juli klockan 05.00). Därefter ska Gröna vägen och Skövdevägen återställas med färdigställande under slutet på september.