Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägport under järnväg

Heneporten, Skövde kommun, vägport under Västra stambanan

Trafikverket och Skövde kommun planerar att förbättra möjligheterna att ta sig till bostadsområdet, Hentorp södra, genom en bredare vägport under Västra stambanan.

På initiativ från Skövde kommun arbetar Trafikverket med att förbättra Heneporten, som är en vägport för kommunal väg under Västra stambanan. Syftet är att göra det lättare att ta sig till och från det befintliga bostadsområdet Hentorp södra. Behovet av bättre förbindelse ökar då kommunen planlagt för 100 nya bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse.

Heneporten är en vägförbindelse mellan Hentorp och Skövdevägen under Västra stambanan. Porten ligger cirka 3,5 kilometer från Skövde centrum. Den trafikeras i dag av bilar, bussar i linjetrafik och cyklande. Portens utformning tillåter endast ett körfält med begränsad fri höjd på 3,4 meter. Skövde kommun vill att vägporten byggs om, så att den tillåter dubbelriktad biltrafik och ger bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik till området.

Trafikverket planerar, projekterar och genomför projektet, som i sin helhet finansieras av Skövde kommun. En genomförandestudie och kostnadsberäkning för möjliga alternativa lösningar har genomförts under 2015.

Under 2019 kommer Gröna vägen stängas av för all trafik, avstängningstider kommer efter nyår.