Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil intill körsbärsträd

E6.20, Hisingsleden och Halvors länk

På södra delen av Hisingsleden, på sträckan Vädermotet i syd till Björlandkrysset i norr pågår planering inför en total omdaning av vägen. Målen är att höja säkerheten för alla trafikslag och öka kapaciteten för godstrafik.

Hisingsleden är en väg av riksintresse och en viktig länk för godstransporter till och från Göteborgs Hamn och de stora industrierna på västra Hisingen som exempelvis Volvo.

De tre signalreglerade korsningar som finns på sträckan är olycksdrabbade och gång- och cykelbana saknas längs leden mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen. Den godstrafik på Hisingsleden med hamnen som målpunkt får idag köra en omväg för att nå sitt mål. Genom att bygga Halvors länk erhålls en direktanslutning utan omvägar. De två nya logistikcenter som växer fram vid Halvorsäng behöver även anslutning till de stora lederna.

Hisingsleden planeras att bli en fyrfilsväg med mittseparering via en barriär. Ledens korsningar med Assar Gabrielssons väg samt Björlandavägen kommer att ersättas av planskilda trafikplatser, Gustav Larsons anslutning kommer att stängas och ett nytt logistikcenter får anslutning till leden via en ny trafikplats. Befintlig gång- och cykelbana Vädermotet-Assar Gabrielssons väg får en standardhöjning och knyts även ihop med Björlandavägens gång- och cykelbanestråk.

Halvors länk är en 1,3 km ny väg och gång- och cykelbana som kopplar Hisingsleden till Ytterhamnsmotet på väg 155. Även här kopplar en ny trafikplats det nya logistikcentret vid Halvorsäng, till det statliga vägnätet.

Läs mer och se karta om de två vägplanerna längre ner på sidan, under nyheter.
Du kan läsa mer om respektive vägplan i länkarna till höger.