Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

illustration

Lerum station, gångbro över Västra stambanan

Trafikverket bygger en gångbro från det nya parkeringshuset, som byggs av Lerums kommun, till plattformen på Lerums station. Gångbron går över spåren och ska underlätta reseutbyte.

Lerums kommun bygger under 2016 och 2017 ett nytt parkeringshus för pendelparkeringar. För att underlätta reseutbyte bygger Trafikverket en gångbro som förbinder parkeringshuset med plattformen mellan spår 2 och 3.

Målet är att skapa en gångbro som är tillgänglig för alla, underlättar framtida resor med cykel, och känns trygg att gå i även vid mörker. Gångbron kommer att utformas så att gestaltningen överensstämmer med det nya parkeringshuset. Vi har valt hållbara material med tanke på både miljö och kommande underhåll.

Byggnationen startade i maj 2016 och väntas pågå till årsskiftet 2016/017. Under byggnationen kommer några parkeringsplatser på den befintliga parkeringen att behöva nyttjas för arbetsområde. Vi kommer även att ha ett arbetsområde på plattformen, vilket innebär att en del av plattformen inhägnas. Befintliga hissar och trappor är i bruk som vanligt. Information om vilket område som kommer nyttjas som arbetsområde kommer att finnas på plats. Visst bullrande arbete kommer att förekomma, vilket kan innebära störningar för närboende. Vi arbetar aktivt för att minimera de störande arbeten som projektet kan medföra.

Trafikverkets målsättning är att gångbron kommer till stor nytta i kommunen och blir ett välkommet inslag i stadsbilden.

Fotot överst på sidan är en illustrationsbild av gångbron och det nya parkeringshusets utformning. Foto: Fotomontage/visualisering, Nils Andreassons Arkitektkontor.