Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öxnereds bangård

Öxnered, plattformsförlängning

Vi har förlängt plattformarna vid Öxnereds bangård för att ta emot längre tåg. Arbetet är i stort sett klart, endast mindre efterarbeten kvarstår.

När projektet är helt avslutat kommer denna projektsida att avvecklas.

För att kunna trafikera sträckan Göteborg–Vänersborg med längre persontåg har vi arbetat med att förlänga plattformarna på Öxnereds station från tidigare 120 meter till nu 160 meter.

När plattformarna förlängdes fick plankorsningen vid Perrongvägen flyttas. Den befintliga plankorsningen stängdes och ersattes av en ny, cirka 150 meter längre norrut. I samband med det anpassade vi även det lokala vägnätet till plankorsningens nya läge.

Högre trafiksäkerhet vid ny plankorsning

Den nya plankorsningen har försetts med en helbomsanläggning i stället för den tidigare halvbomsanläggningen. Helbommar är vanligast i tätorter och ger ett utökat skydd där många gående och cyklister passerar. För att ingen ska kunna bli instängd på spåret då bommarna fälls blir trafikanternas väntetid något längre.

Vi har arbetat för att ha god framkomlighet för bil-, cykel- och gångtrafik i området under hela ombyggnaden.

Informationsbrev till hushållen hösten 2016.

Trafikverket ordnade i slutet av förra året ett informationsmöte om planerna.

Tidplan

Entreprenadarbetena utfördes under hösten 2016 och ordinarie trafik släpptes på, som planerat, i mitten av december då plattformsförlängningen stod klar. Vi utför mindre kompletterande åtgärder, som inte bedöms påverka trafiken, under 2017.