Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

grebbestad strand

Väg 163, Grebbestad strand, gång- och cykelväg

Trafikverket och Tanums kommun bygger gemensamt en gång- och cykelväg mellan Grebbestad Camping och Vadskärspiren. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Trafiken utmed väg 163 mellan Grebbestad camping och vadskärspiren är mycket hög under sommarperioden. Därför bygger vi denna gång- och cykelväg för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vägplanen vann laga kraft 15 april 2017. Vi har sedan tagit fram en bygghandling och upphandlat en entreprenör.

Projektet är en del av satsningen 10-mil gång- och cykelväg i Västra Götalands län.

Läs mer under fördjupning.