Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 156, Hjorttorp, trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder

Vi ska bland annat utöka pendelparkeringen, komplettera hållplatserna och bygga gångbanor över vägen med mittrefug för att människor ska kunna ta sig till busshållplatserna och till pendelparkeringen på ett säkert sätt.

Projektet Hjorttorp ligger i Marks kommun i anslutning till väg 156 som är ett av nio prioriterade vägstråk i Västra Götaland. Vägen är utpekad i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025.

I anslutning till pendelparkeringen finns i dag två busshållplatser. Syftet med de planerade åtgärderna vid väg 156 och väg 1604 är att ge kollektivresande ökad tillgänglighet till närliggande bebyggelse och pendelparkering. Att bygga gångbanor och en mittrefug kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet och upplevd trygghet för kollektivresenärerna på väg till och från busshållplatserna.

För att försöka öka kollektivresandet, utvidgar vi pendelparkeringen med fler bilparkeringsplatser och bygger en cykelparkering. För att öka trafiksäkerheten bygger vi gångbanor med kantstöd längs vägarna, vi bygger en mittrefug och förbättrar belysningen. Vi har haft samråd med Marks kommun, länsstyrelsen och berörda fastighetsägare.