Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 156, tillgänglighetsanpassning av tre par busshållplatser

I Eriksmyst, Bugärde och Gästgivargården genomför vi ett antal åtgärder för att ge kollektivresande ökad tillgänglighet och säker passage till busshållplatserna. Målet är att fler ska välja att resa kollektivt.

Syftet med de planerade åtgärderna i Eriksmyst, Bugärde och Gästgivargården vid Väg 156 är att ge kollektivresande ökad tillgänglighet till närliggande bebyggelse. Att bygga gångbanor och passager med refug kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet och upplevd trygghet för kollektivresenärerna på väg till och från busshållplatserna. Vi har genomfört samråd med Marks kommun, Härryda kommun, länsstyrelsen och berörda fastighetsägare.

De planerade åtgärderna medför inte några större förändringar för den befintliga vägen. Om åtgärderna inte ryms inom befintligt vägområde, kommer vi att behöva ta mark i anspråk genom så kallad vägrätt. Vi kommer att kontakta de fastighetsägare som är berörda.