Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över nya lokalvägen

Väg 1704, gamla väg 40 anpassas till lokalväg

Den nya motorvägssträckningen Väg 40 Ulricehamn har tagits i bruk och nu gör vi om gamla väg 40 till lokalväg med nytt vägnummer, Väg 1704.

Trafikverket utför nu åtgärder för att anpassa väg 1704, gamla väg 40, till sin nya funktion som smalare lokalväg. Vi startar i maj och bygger etappvis under sommaren 2017.

Läs mer om åtgärderna här på sidan och i informationsbladet nedan. Framkomligheten kan påverkas under kortare perioder när vi förändrar trafikanordningar samt fräser och lägger asfalt. Vi hoppas att du har överseende med det.

Anpassning av 1704 till lokalväg

Vi har studerat olika åtgärder i en ÅVS (åtgärdvalsstudie) under 2016 och den finns under Dokument. Utifrån denna analys gör vi nu följande åtgärder på väg 1704, gamla väg 40, vilka du kan läsa om i informationsbladet för maj 2017:

Infomationsblad väg 1704 maj 2017 (pdf-fil, 808 kB, öppnas i nytt fönster)

Vägen kommer att smalnas av och vissa delar kompletteras med cykelfält och gång-och cykelbana som varierar mellan 1.25 m till cirka 3 m beroende på utförande på deletapperna. Vi tar bort flera vänstersvängsfält samt några högersvängsfält. Vi byter ut viss skyltning. Vi tar bort en del av befintlig vägbelysning på sträckan samt rastplatsen. Viltstängsel behålls på delen mellan Tolkabro–Brunnsnäs. Vi informerar om arbetet i tidningar och i informationsbladet som skickas ut i utvalda brevlådor längs väg 1704 under maj 2017.

Finansiering och tidplan

Medel för åtgärder finansieras från väg 40 Dållebo–Hester projektet där lokalvägen är en del av nya väg 40-projektet. Vi bedömer att vi kommer att kunna utföra åtgärderna etappvis under 2017. Arbetena startar maj 2017 och pågår främst under sommaren 2017.