Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

fyrkorsningsväg

Väg 172, Färgelanda, vänstersvängfält och gång- och cykelpassage

Trafikverket planerar att bygga två nya vänstersvängfält på väg 172 i fyrvägskorsningen väg 172/väg 2081.

Vänstersvängfältet söderifrån ska gå in mot Färgelanda centrum. Det andra vänstersvängfältet norrifrån ska gå österut mot ett detaljplanlagt industriområde. Vi ska också bygga en gång- och cykelpassage i anslutning till korsningen. Denna passage ska anslutas till gång- och cykelvägen in mot Färgelanda med en ny gång- och cykelväg längs väg 2081.

Syftet är att förbättra framkomligheten på väg 172 och att öka trafiksäkerheten i korsningen. Gång- och cykelpassagen ska underlätta för gång- och cykeltrafikanter att korsa väg 172.