Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett cykeldäck

Väg 1762, Sandhult, ny gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en gång- och cykelväg utmed väg 1762 i Sandhult.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna och bygger därför en gång- och cykelväg längs med väg 1762 i Sandhult på sträckan mellan Sandhults idrottsplats och korsningen med väg 180 (Alingsåsvägen). Den nya gång- och cykelvägen ansluter till ett övergångsställe över väg 1762 och befintlig gång- och cykelväg. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan även leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Hur kommer det att se ut?

Gång- och cykelvägen börjar vid Sandhults idrottsplats och rör sig längs med Sundshultsvägen (väg 1762) till korsningen mellan Sundshultsvägen och Alingsåsvägen (väg 180). Där ansluter den nya vägen till en redan befintlig gång- och cykelväg.