Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1940, William Gibsons väg–Svartåliden, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1940. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1940, Jonseredsvägen, mellan William Gibsons väg och Svartåliden. Vägen binder samman Lerum och Partille kommun och det är delvis Trafikverket, delvis kommunerna som är väghållare. Den del av Jonseredsvägen som Trafikverket ansvarar för saknar idag gång- och cykelväg.

Den 4 500 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.