Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg och röd stuga.

Väg 202, Mostugan, ny gång- och cykelväg, och Haboskogen, skydd av vattentäkt

Vi bygger en ny gång- och cykelväg för att förbättra säkerheten och tillgängligheten på väg 202. I projektet ingår även åtgärder för att skydda vattentillgångar från miljöfarliga ämnen.

Planerade åtgärder:

Gång- och cykelväg vid Mostugan

Vi bygger en gång- och cykelväg på väg 202 vid korsningen i Mostugan. Vi passar då även på att ta bort träd och sly vid sidan av vägen för att förbättra sikten och på så sätt höja trafiksäkerheten.

Skydd av vattentäkt vid Haboskogen

En vattentäkt försörjer ett samhälle med dricksvatten.

Intill vattentäkten vid Haboskogen ligger väg 202. Vi bygger ett dike längs vägen för att minska risken att miljöfarliga ämnen från biltrafiken ska rinna ut i vattnet. Dessutom bygger vi ett vägräcke för att förhindra att bilar kör av vägen och orsakar läckage av farliga ämnen. Vi passar då även på att ta bort träd och sly vid sidan av vägen för att förbättra sikten och på så sätt höja trafiksäkerheten.