Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 24596, Ornunga–Vesene, förslag om att inte förändra väghållningen

Trafikverket föreslår att den enskilda vägen 24596 mellan Ornunga och Vesene i Vårgårda kommun inte tas in till allmänt underhåll. Det innebär att vägsamfälligheten fortsätter att sköta vägen.

Trafikverket föreslår att den enskilda vägen 24596 som går mellan Ornunga och Vesene inte tas in till allmänt underhåll. Det innebär att staten inte ska ansvara för underhållet utan att vägsamfälligheten fortsätter att sköta vägen.

Vägen har ingen övergripande karaktär i vägsystemet och behövs därför inte för allmän trafik.

Fakta om enskild väg 24596

Vägen består av två vägdelar som tillsammans är cirka 7 300 meter långa och har slitlager av grus. De går från väg 1775 i norr till en enskild väg som ingår i Horsared–Ålleskogens vägsamfällighet i söder. Den ansluter i sin tur till väg 1791. Vägen har bara lokal trafik. Det finns andra statliga vägar med övergripande karaktär för allmän trafik och med allmänt underhåll i närområdet. Det finns heller inget behov av ett tätare vägnät i området.

Vägen ligger inte inom detaljplanelagt område och det finns ingen viktigare allmän inrättning längs vägen.