Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 2559.01 Tådene, Lidköpings kommun, förslag om indragning av allmän väg

Trafikverket föreslår att väg 2559.01 till Tådene kyrkogård i Lidköpings kommun dras in från allmänt underhåll.

Vägen ligger utanför detaljplanelagt område. Om väg 2559 skulle dras in, föreslår Trafikverket att den övergår till fastighetsägaren, som är ett säteri. Genom ett så kallat servitut har besökarna rätt att använda vägen till kyrkogården även i fortsättningen.

Vägen leder till en kyrkogård, men vägen är för kort för att vara en allmän väg. Den är inte heller av övergripande karaktär i vägsystemet, och staten väghåller bara de övergripande vägarna.

Fakta om väg 2559.01

Vägen är cirka 319 meter lång och cirka 2,5 meter bred. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim. Vägen ansluter till väg 2559 och har enbart lokal trafik. Det är ingen genomfartsled och inte heller en övergripande väg i vägsystemet. Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2003 och var då 15 fordon och av dessa var 1 lastbil. Vägen ligger inte inom detaljplanelagt område.