Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 3005.01, Otterbäcken, Gullspångs kommun, förslag om indragning av allmän väg

Trafikverket föreslår att väg 3005.01 till Otterbäckens före detta järnvägsstation dras in från allmänt underhåll.

Vägen ligger delvis innanför detaljplanelagt område. Om väg 3005.01 skulle dras in, föreslår vi därför att den övergår till kommunal förvaltning. För den del av vägen som ligger inom detaljplanelagt område är kommunen huvudman, och för den övriga delen som inte är planlagd, är kommunen fastighetsägare.

Vägen leder inte till någon viktigare allmän inrättning och behöver därför inte vara allmän väg. Staten ska inte vara väghållare för vägar som är kortare än 400 meter.

Fakta om väg 3005.01

Vägen är cirka 140 meter lång och cirka 5,5 meter bred. Hastighetsbegränsningen är 30 km/tim. Vägen ansluter till väg 3005 och har lokal trafik. Det är ingen genomfartsled och heller inte en övergripande väg i vägsystemet. Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2007 och var då 132 fordon, och av dessa var 7 lastbilar. Vägen ligger delvis inom detaljplanelagt område.