Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 42/1800/1771, ombyggnad av korsning

Vi planerar att bygga om korsningen mellan väg 42, väg 1800 och väg 1771 i Borås kommun. Det gör vi för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Trafiken på väg 1800 har ökat de senaste åren, och korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen), och väg 1771, (Sparsörsvägen) är i dag en av de mest olycksdrabbade i Fristads kommundel. Vi planerar därför att bygga om korsningen.

I samband med ombyggnaden ska vi även:

  • bygga gångpassager, en över väg 42 och en över väg 1800 vid Trädgårdsvägen
  • bygga en gång- och cykelväg längs väg 1800 från väg 42 till Vinkelvägen
  • flytta och tillgänglighetsanpassa en hållplats.

Tidplan

Vi har nu påbörjat en upphandling av konsult som ska ta fram vägplan och bygghandling. Vi beräknar att upphandlingen är klar i årsskiftet 2018/2019 och att vi blir klara med vägplanen i mars 2020. Då upphandlar vi en entreprenör för att bygga korsningen med början sommaren 2020. Vi beräknar att korsningen ska vara färdig i december 2020.