Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

översiktskarta

Väg 44, reparation av Uddevallatunnlarna

Årets etapp av reapartionsarbetena i Uddevallatunnlarna avslutas 17 november då trafiken släpps på i samtliga tunnlar. Tack för visad hänsyn!

Ökade trafikmängder på väg 44 gör att Uddevallatunnlarna behöver uppgraderas på olika sätt, bland annat krävs en tvärtunnel för säkrare utrymning.

Tidplan

2017

  • Arbeten, bland annat med utbyte av uttjänt inklädnad och belysning, utförs i tunnel 1 och 2. Dessa kommer att vara stängda i olika etapper och trafiken dubbelriktas i tunnel 3 och 4.
    Tunnlarna är avstängda från 9 mars – 17 november 2017.
  • Observera att Brunegårdsvägen endast är till för kollektivtrafiken!

Mätningsarbete på Uddevallabron har genomförts under sommaren 2017

2018 - 2019

  • Under tre månader kommer installations- och VA-arbeten genomföras i samtliga tunnlar. Tunnlarna kommer att vara stängda i olika etapper.
  • Beläggningsarbete på rv 44, anpassas i tid till övriga arbeten.
  • Under åtta månader ska en bro för gång- och cykeltrafik vid Herrestads skola bytas ut. 
  • Arbetena i tunnlarna utförs på tider då risk för isbildning på Uddevallabron är liten.

Tidigare arbeten

  • Under 2015 och 2016 byggdes Frölandsrondellen om för bättre trafikflöde, Kurverödsleden fick en förbättrad påfart till väg 44 och rörbroarna Fröland och Kärraån byttes ut.
  • Arbetena i tunnel 3 och tvärtunneln färdigställdes.

 

Tunnel tre (bild) är klar med bland annat ny inklädnad och beläggning