Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

översiktskarta

Väg 44, reparation av Uddevallatunnlarna

Årets arbeten i Uddevallatunnlarna startar 30 augusti efter en försenad upphandlingsprocess. Arbetet pågår till december.

Ökade trafikmängder på väg 44 gör att Uddevallatunnlarna behöver uppgraderas för att uppfylla moderna säkerhetskrav.

Under etapp 3, som genomförs 2018, kommer tunnel 4 att renoveras och trafiken dubbelriktas i tunnel 1 och 2. Även 2019 kommer arbete att utföras.

Arbetena i tunnlarna utförs på tider då risk för isbildning på Uddevallabron är liten.

Tidplan

2018

 • Under perioden 30 augusti - 10 december kommer arbeten att genomföras i tunnel 3 och 4, östergående riktning, och dessa tunnlar är då helt avstängda.

  -          Installations- och VA-arbeten kommer att utföras. Bland annat kommer uttjänt belysning i tunnel 4 att bytas.
  -          Byggnation av avsättningsmagasin för de östra tunnlarna.
  -          Färdigställande av arbeten som förberetts i tidigare etapper, så som nödbelysning, kommer att utföras.
  -          Grundläggning av teknikhus kommer att utföras, tillsammans med förberedande arbeten inför 2019, etapp 4. 

2019

 • Under april-juni kommer arbeten att genomföras i tunnel 1 och 2, västergående riktning, och dessa tunnlar är då helt avstängda.

  -          Byggnation av teknikhus färdigställs
  -          Byggnation av avsättningsmagasin för de båda västra tunnlarna färdigställs
  -          Färdigställande av arbeten som förberetts i tidigare etapper, så som nödbelysning och utrymningsväg.
  -          Installation av förnyat vägledningsystem och komplettering av säkerhetsanordningar i och runt tunnlarna.
  -          Beläggningsarbete på väg 44 genom tunnlarna.
  -          Färdigställande av Frölandsrondellen 

Tidigare arbeten

 • Under 2017 byttes uttjänt inklädnad och belysning i tunnel 1 och 2. Förberedande arbete för ett nytt vagtrafiksystem och diverse kompletteringar av säkerhetsanordningar genomfördes.
 • Under 2015 och 2016 byggdes Frölandsrondellen om för bättre trafikflöde, Kurverödsleden fick en förbättrad påfart till väg 44 och rörbroarna Fröland och Kärraån byttes ut.
  Arbetena i tunnel 3 och tvärtunneln färdigställdes.
Tunnel tre (bild) är klar med bland annat ny inklädnad och beläggning