Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 46/väg 2691, vänstersvängfält Valtorp

Vi planerar att bygga ett vänstersvängfält på väg 46 i korsningen med väg 2691 i Valtorp. Det kommer att förbättra både trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Väg 46 mellan Borgunda och Falköping har bristande trafiksäkerhet och är drabbad av en rad olyckor. Vägen, som inte är mittseparerad, har många korsningar med enklare utformning. Flera av korsningarna saknar vänstersvängfält, vilket gör att trafiken som ska svänga vänster sänker framkomligheten och ökar olycksrisken.

Vi planerar därför att bygga ett vänstersvängfält i korsningen mellan väg 46 och väg 2691 i Valtorp. Det kommer att förbättra både trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 46.