Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

Väg 47, Grästorp–Tre älgar, gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg längs väg 47 mellan Grästorp och Tre Älgar.

Vi bygger gång- och cykelvägen på södra sidan av väg 47. Den startar vid Ågatan där den befintliga cykelvägen genom Grästorp slutar. Den nya gång- och cykelvägen slutar vid den befintliga gång- och cykelvägen vid Tre Älgar. Sträckan är 3,6 kilometer.

Syftet med en ny gång- och cykelväg är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och att öka tillgängligheten till kollektivtrafik.

På större delen av sträckan kommer gång- och cykelvägen att vara skild från vägen av ett dike. Vid vissa trånga passager kommer vi att lägga gång- och cykelvägen dikt an väg 47 med ett vägräcke eller ett kantstöd som separerar de oskyddade trafikanterna från biltrafiken. Gång- och cykelvägen kommer att vara 2,5 meter bred.