Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

kartbild

Väg 574, Kärra–Rödbo, gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg längs väg 574 Ellesbovägen, som går parallellt med E6 söder om Kungälv.

I dag saknas möjlighet att på ett säkert sätt cykla mellan Kungälv och Göteborg. De oskyddade trafikanterna är hänvisade till Ellesbovägen, väg 574 (gamla E6), som är smal och där hastigheterna är höga.

Den skyltade hastigheten på Ellesbovägen är 70 km/tim, men mätningar har visat på en medelhastighet kring 80 km/tim, och trafikflödet på Ellesbovägen var cirka 1 500 fordon per dygn år 2003.

Tidvis är det problem med framkomligheten på E6, vilket medför att trafik flyttar över från E6 till Ellesbovägen. Detta ger sammantaget en otrygg situation för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelvägen dras längs Ellesbovägen, mellan Jordfallsvägen i norr och Stora Mysternavägen i söder. Från Stora Mysternavägen och söderut mot Kärra har en anslutande gång- och cykelväg byggts i ett annat projekt.

Projektets mål

  • Öka säkerheten för oskyddade trafikanter
  • Göra det lättare att cykla mellan Kungälv och Göteborg
  • Knyta samman befintliga och planerade gång- och cykelvägar i området
  • Anlägga en gång- och cykelväg med god funktion och tillgänglighet för närboende.