Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 675 Ulvesund, Riskreducering

Väg 675, Ulvesund, riskreducering

Trafikverket utför åtgärder för att minska risken för bergras och lerskred längs Ljungskileviken, väg 675.

Projektet omfattar en cirka 1,5 kilometer lång sträcka av väg 675 i Uddevalla kommun, från vägen till Ulvön i väster fram till där gång- och cykelvägen nu slutar i öster vid Berg. Längs sträckan som går utmed Ljungskileviken är det hög risk för bergras och lerskred.

Vägen är smal och hastighetsbegränsningen är 50 km/tim på delen närmast Ulvesund och 70 km/tim på delen närmast Ljungskile. Det finns nedfallna block och även delar av bergsbranten utgör fasta hinder som normalt inte får förekomma inom vägens säkerhetszon.

Läs mer om projektet under fördjupning.