Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 679, förslag om indragning av vägområde, anslutning till Sundsstrand, Uddevalla kommun

Trafikverket föreslår att vägområde vid väg 679, anslutningen till Sundsstrand, dras in från allmänt underhåll.

Vägområdet ligger på en enskild väg inom detaljplanelagt område med enskilt huvudmannaskap. Om vägen dras in föreslår Trafikverket därför att vägområdet övergår till att förvaltas av en vägsamfällighet. Trafikverket söker och bekostar lantmäteriförrättning vid behov.

Vägen leder inte till någon allmän inrättning och behöver därför inte vara allmän väg.

Fakta om vägområdet

  • Vägområdet ligger i anslutning till väg 679, cirka 15 meter in på vägen till Sundsstrand, som är en enskild väg.
  • Vägområdet fick vägrätt i samband med en arbetsplan 2011.
  • Vi föreslår att vägområdet som tillhör den enskilda vägen dras in från allmänt underhåll.