Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 928, Hedekas–Gesäter, riskreducerande åtgärder

För att undvika skred planerar vi att genomföra riskreducerande åtgärder på väg 928 mellan Hedekas och Gesäter.

Vi har identifierat sex platser på sträckan Hedekas–Gesäter där det är risk för skred. Vägen korsar höga raviner med små bäckar, och på sina håll ligger vägens överkant 10 meter högre än bäckarnas bottennivå. Inför arbetet har vi gjort geotekniska undersökningar för att utreda jordförhållandena och stabiliteten på vägen. Syftet med projektet är att minska risken för skred, skydda trafikanterna och minska behovet av löpande underhåll på sträckan.

Under juni 2018 påbörjar vi arbetena med att byta ut befinlig rörbro och stabliserande åtgärder för omgivande slänter på väg 928 över Bäck, vid Krokstad kyrka.