Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 928, Munkedal–Hedekas, bärighetshöjande åtgärder

Väg 928 är ett viktigt stråk för såväl gods- som persontransporter. Nu gör vi åtgärder för att höja standarden, framkomligheten och säkerheten för alla trafikanter och boende.

Väg 928, Munkedal–Hedekas, är ett viktigt stråk för såväl gods- som persontransporter. Medeldygnstrafiken över ett år varierar mellan cirka 970 och 1170 fordon per dygn.

Projektets mål är att åstadkomma en god framkomlighet för näringslivets transporter och för boende, ökad trafiksäkerhet på vägen samt förbättrad bärighet på vägen och därmed en säkrare och bekvämare trafikmiljö.

Tack till alla trafikanter som har haft ett stort tålamod och visat hänsyn till vägarbetarna under byggtiden!

Kommande arbeten

Under 2019 kommer vi att utföra ytterligare åtgärder för att få ut maximal livslängd på vägen. Den här gången handlar det om en försegling av asfaltsytan. Mer information kommer under vinter/vår 2019.

Bakgrund

Som underlag för de åtgärder som kommer att utföras ligger en bärighetsutredning samt en åtgärdsvalsstudie, framtagen i ett samarbete mellan Munkedals Kommun, Trafikverket och lokala bussbolag.