Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 928, Munkedal–Hedekas, bärighetshöjande åtgärder

Väg 928 är ett viktigt stråk för såväl gods- som persontransporter. Nu gör vi åtgärder för att höja standarden, framkomligheten och säkerheten för alla trafikanter och boende.

Väg 928, Munkedal–Hedekas, är ett viktigt stråk för såväl gods- som persontransporter. Medeldygnstrafiken över ett år varierar mellan cirka 970 och 1170 fordon per dygn.

Projektets mål är att åstadkomma en god framkomlighet för näringslivets transporter och för boende, ökad trafiksäkerhet på vägen samt förbättrad bärighet på vägen och därmed en säkrare och bekvämare trafikmiljö.

Tack till alla trafikanter som har haft ett stort tålamod och visat hänsyn till vägarbetarna under byggtiden!

Kommande arbeten

Kompletterande åtgärder med asfalt, stödremsor och linjemålning kommer att slutföras under oktober månad.

Vägen kommer att kompletteras med ytterligare lager asfalt under 2018 och 2019. Detta för att få ut maximal livslängd på åtgärden.

Bakgrund

Som underlag för de åtgärder som kommer att utföras ligger en bärighetsutredning samt en åtgärdsvalsstudie, framtagen i ett samarbete mellan Munkedals Kommun, Trafikverket och lokala bussbolag.