Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet

Göteborgs stad planerar för omfattande exploatering i anslutning till Brottkärrsmotet. Det innebär att trafiken på väg 158 kommer att öka. Målet med projektet är att bidra till ett mer hållbart resande genom ökad framkomlighet för kollektivtrafiken.

Vägplan vunnit laga kraft

Den 24 november 2018 vann vägplanen för ombyggnation av sträckan mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet på väg 158, Säröleden, laga kraft.

Väg 158, Säröleden, är hårt trafikerad delar av dygnet. På sträckan mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet är det två körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående riktning. Det pågår en omfattande byggnation av drygt 1 000 bostäder i anslutning till Brottkärrsmotet och Billdalsvägen. Byggnationen av de nya bostäderna kommer medföra ytterligare trafikbelastning på Väg 158.