Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

väg 172

Väg 172, Ödeborg, pendelparkering, ITS-lösning och gång- och cykelpassage

Trafikverket planerar att bygga en pendelparkering intill korsningen vid Ödeborgs kyrka.

Ny pendelparkering intill Ödeborgs kyrka

Vi planerar att bygga en pendelparkering intill korsningen väg 172/väg 2067/väg 2077 vid Ödeborgs kyrka. Pendelparkeringen ska ligga i nordvästra hörnet av korsningen. Vi ska även bygga en gång-och cykelpassage med ITS-lösning (intelligenta transportsystem) i anslutning till korsningen.

Syftet är att förbättra förutsättningarna för människor att resa kollektivt och öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

Tidsplan

Vi har tagit fram en bygghandling och upphandlat en entreprenör, Peab anläggning. Pendelparkeringen kommer vara klar till sommaren 2017.