Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

landsväg

Väg 181/183, gång- och cykelväg, Remmenedal–Herrljunga och Bergagärde–Herrljunga

Trafikverket bygger nya gång- och cykelvägar i Herrljunga kommun, det gäller sträckorna Remmenedal–Herrljunga och Bergagärde–Herrljunga. Byggstarten är i september 2017 och sedan pågår byggnationen fram till sommaren 2018.

De nya gång- och cykelvägarna längs väg 181 och väg 181/183 ansluts till gång- och cykelnätet i Herrljunga tätort, som leder in till Herrljunga centrum.

Västra Götalandsregionen har gjort en stråkstudie i samarbete med Trafikverket som resulterat i en åtgärdsplan. Syftet är att motverka flaskhalsar, förbättra tillgängligheten och att separera oskyddade trafikanter från biltrafik längs väg 181.

Vägplanerna för de båda sträckorna, Remmenedal–Herrljunga och Bergagärde–Herrljunga, vann laga kraft under mars 2017.

Aktuella sträckor

  • Remmenedal–Herrljunga
  • Bergagärde–Herrljunga

Byggnationen kommer att starta med trädfällning, flytt och uträtning av en kurva strax öster om Remmenedal och även förlängning av en trumma vid Spångabäcken. Ett informationsbrev om byggstarten har nått de närboende.