Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

landsväg

Väg 181/183, gång- och cykelväg, Remmenedal–Herrljunga och Bergagärde–Herrljunga

Trafikverket har byggt nya gång- och cykelvägar i Herrljunga kommun, det gäller sträckorna Remmenedal–Herrljunga och Bergagärde–Herrljunga. Gång- och cykelvägarna är nu klara och öppna för trafik.

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från trafikverkets webbplats den 31 augusti 2018.

De nya gång- och cykelvägarna längs väg 181 och väg 181/183 ansluter till gång- och cykelnätet i Herrljunga tätort, som leder in till Herrljunga centrum.

Västra Götalandsregionen har gjort en stråkstudie i samarbete med Trafikverket som resulterat i en åtgärdsplan. Syftet är att motverka flaskhalsar, förbättra tillgängligheten och att separera oskyddade trafikanter från biltrafik längs väg 181.

Vägplanerna för de båda sträckorna, Remmenedal–Herrljunga och Bergagärde–Herrljunga, vann laga kraft under mars 2017.

Aktuella sträckor

  • Remmenedal–Herrljunga
  • Bergagärde–Herrljunga