Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

Väg 193, Madängsholm–Tidaholm, ny gång-och cykelväg

Trafikverket bygger ny gång- och cykelväg, nya busshållplatser samt gångpassager på väg 193 mellan Madängsholm och Tidaholm för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Den nya gång- och cykelvägen startar där den befintliga cykelvägen från Madängsholm ansluter till väg 193 och slutar vid Nolgårdsgatan. Gång- och cykelvägen byggs på den östra sidan av väg 193. I samband med detta bygger vi nya busshållplatser vid den befintliga cykelvägen till Madängsholm och flyttar en av hållplatserna vid Suntakstan närmare väg 26. Vi ska även bygga gångpassager över väg 193 vid Madängsholm och Nolgårdsgatan.

Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det uppnår vi genom att skilja cykelvägen från vägen och att utforma passagen över vägen på trafiksäkert sätt.

På delar av sträckan läggs även kommunalt va.