Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Viltstängsel

Väg 27, Tranemo och Svenljunga kommun, viltstängsel

Viltstängsel på väg 27, inom Tranemo och Svenljunga kommun har byggts.

Trafikverket har byggt viltstängsel längs väg 27 på vägsträckan Kila-Tingarör. Sträckan börjar söder om Ätran, vid korsningen mellan väg 27 och väg 154, passerar gränsen mellan Svenljunga kommun och Tranemo kommun och slutar i korsningen mellan väg 27 och väg 1676, sydväst om orten Länghem. Vägen är 5,5 kilometer där 2,6 kilometer ligger inom Svenljunga kommun och 2,9 kilometer i Tranemo kommun. I samband med detta har en smådjurspassage under bron längs Ätran samt tre färister installerats.

Vad händer framöver?

Projektet ska bygga klart två viltuthopp längs sträckan, detta kommer att utföras under vintern 2019. Viltuthopp är till för att djur, framför allt älg, som irrar sig ut på vägen, ska ha en möjlighet att ta sig därifrån. Det finns två viltuthopp längs sträckan redan nu, men dessa ska förbättras för att bättre följa standard.

Efter detta ska projektet komplettera med ett viltvarningssystem i korsningen vid Kärraholm. I dagsläget har Trafikverket satt tillfälligt stängsel längs vägarna intill korsningen för att minska risken att vilt springer ut på väg 27.

Vilken typ av viltvarningssystem som ska användas i korsningen är ännu inte bestämt och projektet avvaktar beslut innan vi kan gå vidare med installation av systemet. På grund av detta är tidplanen för när viltvarningssystemet kommer att installeras mycket osäker.

För mer information se under fördjupning.