Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Viltstängsel

Väg 27, Tranemo och Svenljunga kommun, viltstängsel

Trafikverket bygger ett viltstängsel på väg 27, inom Tranemo och Svenljunga kommun.

Riksväg 27 sträcker sig från Göteborg i väst till Karlskrona i syd och passerar Borås, Svenljunga och Tranemo kommun i Västra Götalands län. Vägen är totalt cirka 34 mil lång och har en viktig regional och nationell funktion. Trafikmängden som rör sig på sträckan är cirka 5 200 fordon per dygn, varav 12 procent är tung trafik. Vägen är cirka nio meter bred. Det förekommer en hel del trafikolyckor på vägen. Enligt statistik är en stor andel av trafikolyckorna viltolyckor med älg, rådjur och vildsvin inblandade.

Vägplanen omfattar vägsträckan Kila-Tingarör. Sträckan börjar söder om Ätran, vid korsningen mellan väg 27 och väg 154, passerar gränsen mellan Svenljunga kommun och Tranemo kommun och slutar i korsningen mellan väg 27 och väg 1676, sydväst om orten Länghem. Vägen är 5,5 kilometer där 2,6 kilometer ligger inom Svenljunga kommun och 2,9 kilometer i Tranemo kommun. Viltstängsel kommer att sättas upp på båda sidor om vägen. Det kommer även att byggas en utterspång/smådjurspassage under bron längs Ätran så de små djuren kan passera.

Vad händer framöver?

Produktion av viltstängsel, färister och smådjurspassage pågår och beräknas vara klart i december 2018. Utvärdering av olika system för vilvarning pågår och i dagsläget planeras viltvarningssystemet att installeras under 2019.

För mer information se under fördjupning.