Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en väg

Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen

Trafikverket planerar för åtgärder på väg 535, Landvettervägen–Partillevägen. I en ny studie föreslås insatser för samtliga trafikslag längs hela vägen, i befintlig sträckning.

Landvettervägen–Partillevägen (väg 535) sträcker sig cirka 8 km, från Bårhultsmotet vid väg 40 i söder till Partillemotet vid E20 i norr. Vägen utgör en viktig förbindelse för både lokala och regionala resor och transporter och kan avlasta vägnätet genom Göteborg.

Den nya åtgärdsvalsstudien (åvs) ersätter den tidigare inriktningen som hade fokus på delen Åstebo Bårhult. Omtaget gjordes eftersom ett helhetsgrepp för vägen efterfrågades. Västra Götalandsregionen (VGR) är uppdragsgivare och Trafikverket har utfört arbetet tillsammans med VGR, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Partille och Härryda kommun samt Västtrafik.

RSlutrapporten för vägsträckan 
Nu är slutrapporten (i ÅVS Tvärförbindelse E20-väg 40) klar. Här kan du ladda ner dokumenet 
Ett första resultat presenterades 26 mars 2018 under ett informationsmöte i Partille kommun. Se mötet här och läs mer på Partille kommuns hemsida

Målsättningen för de åtgärder som föreslås i den nya utredningen
Målet är att åstadkomma en helhetslösning för E20-väg 40, utifrån befintlig sträckning. Fokus ligger på kollektivtrafikens krav på framkomlighet och tillgänglighet, att underältta för gång/ cykeltrafikanter, trafiksäkerhet och framkomlighet för personbil och lastbil. Förslaget har även med åtgärder för säkra viltpassager. Läs mer om målbilden.  Läs mer hos Partille kommun

Utredningsarbetet har tidsmässigt skett parallellt med revideringen av regional infrastrukturplan. Vid mötet i beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) i september 2017 presenterades huvuddragen i den nya inriktningen och det beslutades att den skulle ersätta objektet "A0 Åstebo-Bårhult" regional infrastrukturplan 2018–2029.

Kontakt, se under Kontakta oss

Trafikverkets Pressjour 0771-31 15 00.