Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg mellan höga snövallar

Så sköts din väg på vintern

De statliga vägarna sköts av entreprenörer som arbetar på uppdrag av Trafikverket.

Vägarna i Västra Götaland är indelade i 14 så kallade driftområden: Norra Bohuslän, Dalsland, Uddevalla, Trollhättan, Kungälv, Göteborg–Kungsbacka, Landvetter, Borås, Ätradalen, Viskadalen, Norra Skaraborg, Södra Skaraborg och Västra Skaraborg. Delar av Viskadalen och Göteborg/Kungsbacka hör också till Halland.

I varje område finns en entreprenör som svarar för drift och underhåll. Entreprenörerna plogar, saltar och sandar, river is och tar bort snö, tinar trummor och röjer stormfällda träd. Mellan de intensiva snöröjningsperioderna underhåller de vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. De sköter rastplatser, busshållplatser och trafiksignaler på det statliga vägnätet.

Tät dialog

Entreprenörerna har en tät dialog med Trafikverket och de har tillgång till avancerad väderinformation. Halkbekämpningen sker ofta redan innan temperaturen faller, för att hindra att vägbanorna fryser. Plogbilarna kan rulla redan när de första flingorna faller.

I Västra Götalands län finns cirka 430 fordon för snöröjning och halkbekämpning på Trafikverkets vägar och gång- och cykelbanor. Normalt kostar vinterväghållningen i Västra Götalands län cirka 240 miljoner kronor per år.
Knappt hälften av kostnaden är fast ersättning. Det inkluderar bland annat hyra av plogar, saltspridare och lagringsplatser samt jourersättning till chaufförer och egen personal. Dessa kostnader har Trafikverket oavsett hur mild eller sträng vintersäsongen blir.

Salt och sand

Halka bekämpas med salt och sand. I Västra Götaland används i princip salt på de stora vägarna som har mycket trafik. Sand är effektivt bara på vägar med lite trafik. Saltet gör att vägen kan vara fri från snö och is även när det är kallt. Saltet har bäst effekt om det sprids innan temperaturen sjunker och nederbörden faller. Därför kan man se saltspridare i arbete på torra vägbanor vid plusgrader.

I Västra Götalands län använder Trafikverket salt på cirka 620 mil väg och sand på cirka 670 mil.
Läs mer om hur och varför Trafikverket använder salt på vägarna