Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorväg E6 genom en bersskärning.

Trafikverkets vägar i Västra Götaland

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. Trafikverket upphandlar entreprenörer som utför arbetet på 1 290 mil väg i Västra Götaland.

Trafikverket sköter det statliga vägnätet – de stora vägarna som förbinder orter. Det är Europavägarna, riksvägarna och länsvägarna. Inom städer och samhällen finns det också stora väg- och gatunät, men de sköts av kommunerna. En del vägar på landsorten är så kallade enskilda vägar som drivs av vägsamfälligheter eller privatpersoner.

Stora vägar genom tätorter

Trafikverket har hand om vissa stora vägar som går genom städer och tätorter. I Göteborg gäller det till exempel Söderleden, Västerleden, Lundbyleden och Götaleden med E6, E20, E45, liksom väg 40 mot Borås, länsväg 155 över Hisingen och länsväg 158 mot Särö. Trafikverket sköter också en del av de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga vägarna. I Västra Götaland handlar det totalt om 58 mil.

14 områden i Västra Götalands län

Driften av vägarna i Västra Götalands län är indelad i 14 områden. I varje område finns en entreprenör som svarar för skötseln – underhåll av vägen.

Entreprenören sköter vägarna

Entreprenörerna sköter om vägar, sidoområden och rastplatser. I sommarskötseln ingår bland annat att laga sprickor och hål i vägbanan och att göra akuta insatser vid översvämningar, ras eller stormfällen. Diken och trummor ska också underhållas så att vatten kan rinna undan.

Entreprenörerna ser till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. I underhållet ingår också klottersanering och slåtter. Entreprenören inspekterar vägnätet minst var fjortonde dag.

Här kan du se vem som har hand om drift och underhåll där du bor:
Vem sköter min väg