Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Västra Götalands län 2017

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Västra Götalands län sommarsäsongen 2017.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

VägSträckaÅtgärd/påverkanLängd km
E45 E45 Lilla Bommen - Marieholm 2017-05-10 – 2017-10-25:

Alltid två körfält öppna i vardera riktningen. Hastigheten mellan Götatunneln och Falutorget är 50 km/h i båda riktningarna, vilket kvarstår till projektets slut 2021-06-03.

Västergående trafik går från tre körfält till två väster om Falutorget. Östergående trafik har flyttats söderut och löper parallellt med lokalgatan invid DHL-byggnaden.

1
E6.20 E6.20 Sisjömotet och Söderleden Avsmalnande körfält och sänkt hastighet till 70 km/h, påverkar gods-, buss- och biltrafik. 4
E6 E6 Kungälvsmotet (Öst) Periodvis begränsad framkomlighet till/från tillfällig byggrondell under sommaren. Avfart från E6 mot Marstrand avstängd. Skapar köbildning under morgon och eftermiddag. Påfart mot Uddevalla är öppen för trafik.Trafik släpps på nybyggd ramp mot Kungälv/Uddevalla under augusti, då stängs direktrampen mot Kungälv av. 0,6
E6.20 Älvsborgsbron, etapp 2 Under 2017 sker arbeten på brons västra del.
• Byte av räcke mellan körbana och gång- och cykelbana
• Byte av kantbalk (gäller inte hängbrodelen) och ytterräcke
• Byte av tätskikt och beläggning på gång- och cykelbanan
• Byte av samtliga avlopp
• Byte av samtliga fogar mellan plattorna i körbanan på hängbrodelen
Gång- och cykelbanan på Älvsborgsbrons västra sida, med trafik mot Centrum är stängd. Gång och cykeltrafiken är dubbelriktad på den andra sidan. Under projektets gång kommer det vara 3+2 körfält, med ett reversibelt.
-
587 Jordfallsbron Från mars-september utförs underhållsarbeten på Jordfallsbron.
På södra sidan av bron, öster om klaffarna, skall det bytas kantbalk och räcke på ca 300 meter samt byte av belysningsstolpar och bomdrev.
Sänkt hastighet till 50 km/h, med minskad körfältsbredd. Ett körfält försvinner vilket innebär 2+1, där ett körfält är reversibelt.
-
44 Uddevallatunnlarna Ny inklädnad av tunnel, ny belysning och nya installationer.Tunnel 1 & 2 avstängda. Trafik dubbelriktat genom tunnel 3 & 4 -
E6.20 Angeredsbron, Gårdstenstunneln Nattarbeten (21-06) och då ljusreglerat. Dagtid 2+1, eventuellt 1+1. Samordnas med Jordfallsbron. -
40 Boråsbroarna Broarna 15-797-1, 15-796-1 och 15-796-2 i Borås behöver underhållas. Omledning kommer att ske vid perioder på 4 timmars avstängningar nattetid samt vissa på/avfarter stängs helt i en vecka. -
40  Rångedalabron Bättringsmålning av stålbalkar kommer att ske under bron. Väg 1818 och 1704 underbron kan påverkas. -
 E6 Uddevallabron Mätningsarbete på Uddevallabron
• Måndag 29 maj – fredag 2 juni: Östra sidan är avstängd. Trafiken dubbelriktas på västra sidan.
• Fredag 2 juni kl 20.00 – lördag 3 juni kl 09.00: Bron är stängd för all trafik.
• Lördag 3 juni kl 20.00 – söndag 4 juni kl 09.00: Bron är stängd för all trafik.
• Söndag 4 juni – torsdag 8 juni: Västra sidan är avstängd. Trafiken dubbelriktas på östra sidan.
-
E6 E6, mellan Rabbalshede, trafikplats 104, och Strömstad, trafikplats 111. Räckesarbeten på broar, kommer att ske punktvis utefter sträckan. Medför restidsförlängning med någon minut. -
44 Håle-Lavad Beläggningsarbete under del av perioden. Kan ha stor påverkan pga evenemaget Power Big Meet i Lidköping 6-8 juli. 3,3
E45 Erikstad-Mellerud Beläggningsarbete under del av perioden. 8
E6 Kode-Stora Höga Beläggningsarbete under del av perioden. 9,5
E45 Mellan trafikplats Nol och Alvhem. Reparation av ojämnheter på fem delsträckor mellan Nol och Alvhem.
Beläggningsarbete under del av perioden.
-
E6 Kallebäck-Åbro och omvänt. Beläggningsarbete under del av perioden. 9
E6 Torpmotet, inklusive på- och avfartsramper Beläggningsarbete under del av perioden. 1,8
E6

Kålleredsmotet, ramp norrgående vid IKEA

Helgen vecka 26
(30 juni–2 juli)

Påfartsramp norrgående avstängd. Omledning via Lindomemotet för lastbil, övrig trafik gamla riksvägen. Arbetet kommer att pågå mellan fredag klockan 22 till söndag klockan 24

 

183

Herrljunga Kurvtätning på väg 183. Kan ge stor trafikpåverkan under perioden. -

Västlänken

Göteborg Under perioden juni–september läggs ledningar om och spårvagnsspår flyttas på Östra Hamngatan. Bil-, cykeltrafiken och gående kommer att bli
påverkade.
Mer information på projektets sida
 

Västlänken

Göteborg: Haga och Rosenlund

Med start i juni 2017 och fram till januari 2018 lägger vi om ledningar i Haga och Rosenlund. Bil-, cykeltrafiken och gående kommer att bli påverkade under arbetsperioden.
Mer information på projektets sida