Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Västra Götalands län 2018

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Västra Götalands län sommarsäsongen 2018.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

Planera din resa på www.trafikgoteborg.se och håll koll på www.trafiken.nu (webb eller app).

Urval av vägarbeten som påverkar trafiken i Västra Götalands län

VägSträckaÅtgärd/påverkan
E20 E20 förbi Hova

Ombyggnation till mötesfri väg. Avstängt mellan väg 200/Industrivägen och väg 3001/Torggatan mellan 13 maj kl. 10.00 till 20 maj kl. 00.00. Omledning via väg 26 (Hasslerör)-väg 200 (Bräckan)-E20 (Hova) genom orange vägvisning.

E20 Jonsered, efter Jerikotunneln Beläggningsarbete. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 20.30-06.00. Förbiledning.
E20 Olskroken Reparation under viadukt i norrgående riktning. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 21.30-05.30. Förbiledning. 
E20 Partillemotet cirkulationsplats med anslutningar Beläggningsarbete. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 22.00/23.00-05.30. Omledning via Skultorpsmotet och Fräntorpsmotet.
E20 Tollered, norrut Beläggningsarbete. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 20.00-06.00. Förbiledning.
E20 Trafikplats Floda Beläggningsarbete. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 20.00/22.00-06.00. Omledning via Nääsmotet och Gamla vägen.
E45 Götatunneln Förstärkningsarbeten. Götatunneln enkelriktas mellan 25 juni-december, endast öppen för trafik västerut.
E45 Gullbergstunneln Lilla Bommen-Falutorget Byggnation. Trafiken leds om via denna väg fram till 2019 då projektet arbetar med den nya tunneln i området. Smala körfält och sänkt hastighet.
E45  Gullbergsmotet Ombyggnation. Stängd avfartsramp i mitten av juni då bron i Gullbergsmotet breddas. Trafiken leds om via ny ramp.
 E45 Lärje-Agnesberg Beläggningsarbete. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 20.30-06.00. Förbiledning.
E45 Älvängen, norrgående Beläggningsarbete. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 20.00-06.00. Förbiledning.
E6 Backadalsmotet Beläggningsarbete. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 22.00-05.30. Omledning via Bäckebolsmotet.
E6 Kungälvsmotet, västra sidan-Marstrandsvägen Ombyggnation. Minskat antal körfält, minskad framkomlighet.
E6 Stora Höga-Rollsbo, trafikplats Jörlanda Beläggningsarbete. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 20.30/21.00/22.00-05.30. Överledning och omledning på grund av stängda trafikplatser.
158 Lindåsmotet-Brottkärrsmotet Beläggningsarbete. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 21.30-05.30. Trafiken regleras med vakt och lots.
160 Säckebäck-Varekil Ny väg parallellt med befintlig. Provisoriska förbifarter, tidvis reglerat med trafiksignal. Den gamla vägen blir lokalväg, gång- och cykelväg. Sprängning sker vardagar kl. 09.45-15.00 med korta stopp för trafiken. Minskad trafikpåverkan under juli månad.
40 Mariedalsgatan Bro över Mariedalsgatan, arbetet pågår 16 april-13 november 2018. På-/avfart 86 är helt avstängd vecka 20-24. Fram till november kommer tillfälliga avstängningar att ske och trafiken leds då om.
44

Uddevallatunnlarna

Underhållsarbeten. Under perioden 31 juli-30 november 2018 dubbelriktas trafiken i det tunnelrör där arbetet inte pågår.

587

Jordfallsbron Beläggningsarbete. Minskad framkomlighet, nattarbeten kl. 21.00-05.30. Omledning.