Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens vägarbeten i Västra Götalands län

Sommarens vägarbeten gör att framtidens resor blir smidigare och tryggare. Om du ska ut på vägarna i sommar – använd gärna trafikinformationen på vår startsida när du planerar resan. Där håller du koll på vilka arbeten som pågår eller startar inom kort.

I sommar genomför vi åtgärder på vägar över hela landet för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi genomför omfattande arbeten under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst.

Om du ska ut i trafiken i sommar, tänk på:

  • Planera resan.
  • Var utvilad.
  • Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser – ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.
  • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om.
  • Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen via vår startsida.
  • Följ regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inrikesresor.

För att se vilka arbeten som är pågår eller startar inom kort: använd vår trafikinformationskarta som visar alla vägarbeten i länet. Länk hittar du högre upp på sidan.   

De mest trafikpåverkande vägarbetena i Västra Götalands län
Plats Åtgärd och påverkan
E6.20 – Älvsborgsbron Brorenovering – arbete fram t.o.m. augusti, Två körfält och påfarter stängda.
E45 – Lilla Bommen-Marieholm Nedsänkning och ny tunnel byggs. Diverse påverkan i centralenområdet.
Västlänken – ny tågtunnel Trafikpåverkan i stationslägena Korsvägen och Centralen.
E20 – Tollered - Ingared Mötesseparering. Färre körfält, sänkt hastighet.
E20 – Vilan - Dalaån Mötesseparering. Färre körfält, sänkt hastighet.
E20 – Eling - Vara Mötesseparering. Färre körfält, sänkt hastighet.
E6 – Rödbomotet Ombyggnation av trafikplats. 10 minuters avstängning för sprängning kl 10-13.
E6 – Kålleredsmotet

Ombyggnation av trafikplats. Nattliga avstängningar av E6 vissa helger. Omledning via av- och påfarter.

Väg 174/1186 – Smögenkorsningen Cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet i korsningen.
Väg 201/2912 – Korsning mellan väg 201 och väg 2912 Cirkulationsplats. Korsningen är stängd för trafik i två månader från 20 april, omledning via tillfällig väg.
Väg 2137 – Bron över Krokån Brobyte, avstängd väg 18 maj–oktober 2020. Trafiken leds om till väg 2140 och 2135.
Väg 40 – Väg 40, Flygplatsmotet Påfartsrampen mot Göteborg breddas. Eventuellt 10-minuters avstängningar för sprängning under sommaren, ej under rusningstid.
Väg 49/26 – Korsning mellan väg 49 och 26 Cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet i korsningen.
Väg 1757 – Lundaskogsrondellen Nytt högersvängfält. Begränsad framkomlighet i korsningen.
E45 – Mellerud Två nya vänstersvängfält. Omledning, restiden förlängs med ca 5 minuter.
Väg 158 – Nya Hovås - Brottkärrsmotet Broreparation. Sänkt hastighet, sänkt antal körfält. Både ovanför och under bron.
Väg 41 - Sundholmen Minska risken för ras. Vi smalnar av vägen under arbetet.