Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Urval av sommarens vägarbeten i Västra Götalands län

Håll koll med Trafikinformation väg så får du veta vilka arbeten som pågår och påverkar din resväg. Här presenteras de arbeten som pågår just nu eller startar inom kort. Informationen uppdateras löpande.

Sommarjobb på vägen för att göra dina resor smidigare

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv och störningarna blir alltså mindre. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt.

Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

I Sverige är säsongen för asfaltering ganska kort. Arbetena är beroende av lagom temperatur och det ska inte regna för att resultatet ska bli bra. Det gör att dessa arbeten är svåra att planera långt i förväg så håll dig uppdaterad på Trafikinformation väg. Asfaltering utförs ofta i nära anslutning till trafiken och på de mest trafikerade vägarna måste vi leda om biltrafiken. I och runt storstäderna utförs mycket beläggningsarbete på nätterna för att störa trafiken så lite som möjligt.

Håll koll på sommarens vägarbeten och planera din resa

Här är ett urval av sommarens vägarbeten i länet som kan påverka dig som trafikant i sommar. Den länsvisa sammanställningen redovisar naturligtvis inte allt som görs på vägarna i sommar, Trafikverket gör betydligt fler insatser för att förbättra landets infrastruktur. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Väg Sträcka Åtgärd Påverkan
E45 mfl Göteborg centralenområdet Nybyggnation av Gullbergstunneln och nedsänkning av E45, Västlänken och Marieholmsförbindelsen Infrastrukturprojekt tillsammans med husbygge skapar stor påverkan i området
E6.20 Göteborg, Älvsborgsbron Underhåll Två körfält av tre är öppna i varje riktning fr 17 juni, stor risk för köer morgon och em.
E45  Göteborg, Gullbergstunneln Lilla Bommen-Falutorget Nedsänkning av E45 Omledning och sänkt hastighet till 50km/h
E6 och E45 Göteborg, Marieholmsförbindelsen Ny tunnel under Göta älv. Smalare körfält och sänkt hastighet på E6 norr om Tingstadstunneln
Nils Ericsonsgatan Göteborg, Västlänken  Ny järnvägstunnel Nils Ericsonsgatan stängs för norrgående trafik + övrig påverkan 
Korsvägen Göteborg, Västlänken Ny järnvägstunnel Minskat antal körfält + övrig påverkan
Rosenlund och Sprängkullsgatan Göteborg, Västlänken Ny järnvägstunnel Minskad framkomlighet i området
E6/väg 40 Kallebäcksmotet Underhåll Minksad framkomlighet på och under bron vissa nätter.
E6.20 Västerleden Tynneredsmotet Bygge av bullerskärm och busskörfält Ett körfält stängs i varje riktning 17 juni
Väg 160  Tjörnbron Byte av snedkablar Ett körfält i varje riktning öppet, vissa nätter totalstängd bro. Uppehåll i arbetet mellan 16 juni och 1 september
Väg 44 Uddevallatunnlarna Underhåll Dubbelriktad trafik i ett tunnelrör. Arbetena avslutas i juli.
Väg 44 Uddevalla, Frölandsrondellen -Ramseröd Beläggning Påverkan ca 10 v, omledning, nattarbete kl 19-06. Uppehåll v 29-31
E6 Stenungsundsmotet - Ödsmålsbron Beläggning Påverkan ca 2 mån, 1 körfält öppet i vardera riktning istället för 2, sträcka 7 km.  Sänkt hastighet. Uppdelat i flera etapper.
 E6  Del vid Ljungskile  Beläggning Påverkan ca 1 mån, sträcka 3 km.
 E6  Nordby tpl - Gläborg tpl  Underhåll Påverkan i båda riktningarna, omledning, 5 etapper
E6 Svinesundsbron Underhåll Minskad bredd och lägre hastighet
Väg 160 Säckebäck - Varekil Ny vägsträckning Omledning, sänkt hastighet till 50km/h
E20 Bro över E20 vid tpl Heljevad Underhåll Påverkan 1 mån, minskad bredd och lägre hastighet.
E20  Bälinge - Vårgårda Ny vägsträckning Spräningsarbete kommer att stänga E20 i tiominutersperioder, uppehåll v 28-31
Väg 44 Lidköping - Källby Ny vägsträckning Minskad bredd och omledning
E45 Erikstad - Mellerud Beläggning Trafik i ett körfält, vakt och lots leder trafiken, 1 vecka, 7 km
Väg 164 Ed  Vänstersvängfält/korsning Ljusreglering + vakt på ett körfält.
Väg 172 Färgelanda Vänstersvängfält och gång- och cykelbana Sänkt hastighet 50 km/h