Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelväg.

10 mil gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för 10 mil ny gång- och cykelväg i Västra Götaland. Syftet med projektet är att öka möjligheten att pendla till skolan eller arbetet med cykel och att öka antalet anslutningar till kollektivtrafik.

Västra Götalandsregionen gör tillsammans med kommunerna i Västra Götaland en särskild satsning på gång- och cykelvägar. Trafikverket har i uppdrag att planera och genomföra denna satsning. Kommunerna fick möjlighet att lämna in ansökningar om gång- och cykelvägar, och 44 av länets 49 kommuner skickade in förslag. Trafikverket valde sedan ut cirka 70 åtgärder att arbeta vidare med tillsammans med kommunerna.

Projektet drivs av Trafikverkets enhet Investering, men i några delprojekt kommer kommunerna själva att genomföra byggandet. Satsningen är en del av den antagna regionala infrastrukturplanen för 2010-2021 för Västra Götaland.

Åtgärderna har delats in i fyra geografiska områden: Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Vi har prioriterat sträckor med arbets- och skolpendling och där det finns anslutningar till kollektivtrafik. De nya gång- och cykelvägarna ska också göra det säkrare att gå och cykla.

De flesta av de nya gång- och cykelvägarna kommer att byggas utanför nuvarande vägområde och då krävs det en utredning och projektering enligt väglagen. Läs mer om planeringsprocessen under Från planering till byggande.

Tidplan

Merparten av projekten inom 10 mil är klara, men några kommer att slutföras under 2020.