Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

järnväg

Dals Rostock–Kornsjö, kontaktledningsbyte

Vi byter kontaktledningsstolpar och kontaktledning mellan Dals Rostock och Kornsjö. Hela kontaktledningssystemet kommer att bytas på sträckan och är klart 2019.

Kontaktledningssystemet på järnvägssträckan mellan Dals Rostock och Kornsjö är i stort behov av upprustning. Ett stort antal trästolpar från 1939 är rötskadade och kontakttråden är mycket sliten. 2030 väntas trafiken på banan att öka. För att detta ska kunna ske måste banan underhållas och kraftöverföringen förbättras. 

5,7 mil nytt

Syftet med upprustningen är att minska driftstörningarna och öka kraftförsörjningskapaciteten. Vi kommer att byta ut kontaktledningar, kablar och stolpar på den 5,7 mil långa sträckan mellan Dals Rostock och Kornsjö. Vi ersätter även dagens strömförsörjningssystem med ett nytt system (AT) som ger en jämnare strömförsörjning och är mer energieffektivt.

Bra för miljön

Förbättrad framkomlighet med färre störningar gör det mer attraktivt att välja tåget, vilket också gynnar miljön – varje transport av människor och gods som flyttas över från väg och flyg till järnväg bidrar till att minska klimatpåverkan och till att uppfylla de klimatmål som Sverige har satt upp. Dessutom kräver det nya kontaktlednings- och strömförsörjningssystemet (AT) mindre energi än det befintliga systemet, vilket också minskar påverkan på miljön.

Flera etapper

Projektet är uppdelat i tre etapper:
Etapp 1  Dals Rostock- Halängen, kontakledningsupprusning, klart våren 2013.
Etapp 2  Halängen- Kornsjö, kontaktledningsupprustning, klart hösten 2016.
Etapp 3  Byte av strömförsörjningssystem längs hela sträckan, arbetet tar vid efter etapp 2, klart 2017.