Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en motorväg

E20, Göteborg–Örebro, mötesfri väg i Västra Götaland

Hela E20 genom Västra Götaland byggs ut till motorväg eller mötesfri landsväg med mitträcke för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Efter utbyggnaden blir vägstandarden huvudsakligen två körfält i varje riktning (2+2-väg) och på några avsnitt ett körfält i respektive körriktning (1+1-väg).

Vi bygger motorväg på sträckorna Tollered-Ingared och Alingsås (Bälinge)-Vårgårda. Utbyggnaden innebär att det blir mötesfri landsväg hela vägen mellan Vårgårda och Götene. Från Götene till norr om Mariestad, där väg 26 avviker från E20, blir det mötesfri motortrafikled.

Totalt byggs det cirka 56 kilometer 2+2-väg och övrig sträcka, cirka 19 kilometer, 1+1-väg.

Utbyggnaden av E20 Göteborg-Örebro ingår i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 och syftar till att:

  • förbättra trafiksäkerheten
  • öka framkomligheten
  • bidra till regional tillväxt genom regionförstoring
  • ge bättre förutsättningar för transporter på ett av Sveriges viktigaste godsstråk.

Finansiärer av utbyggnaden är staten, Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och kommunerna längs sträckan.