Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en motorväg

E20, Göteborg–Örebro byggs ut för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på E20 fortgår. Planerade åtgärder som finns med i den nationella planen för transportsystemet är motorväg och mötesfri väg med mitträcke.

Hela E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till mötesfri landsväg fram till år 2025. Vägstandarden blir huvudsakligen 2+2-väg och på några avsnitt 1+1-väg.
I den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 inrymdes fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Staten, Västra Götalandsregionen och flera kommuner satsade 4 miljarder kronor utöver tidigare beslutade satsningar på 2,5 miljarder kronor. Medfinansieringen från Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och kommuner uppgår till cirka 1,35 miljarder kronor.
Syftena med E20-utbyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten, bidra till regional tillväxt genom regionförstoring samt ge bättre förutsättningar för transporter på ett av Sveriges viktigaste godsstråk.

De fem nya etapper som tillkom genom ovan nämnda medfinansiering är Förbi-Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad och Förbi Mariestad. Tidigare beslutade etapper är Tollered-Ingared, Genomfart Alingsås (nu vilande), Kristineholm-Bälinge, Alingsås-Vårgårda och Förbi Hova.

Sammanfattningsvis byggs motorväg från Alingsås till Vårgårda samt Tollered till Ingared. Mötesfri landsväg byggs från Vårgårda till norr om Mariestad, cirka 56 kilometer som 2+2-väg och övrig sträcka, cirka 19 kilometer, som 1+1-väg.

Nio etapper byggs ut under planperioden

Följande nio etapper byggs ut till mötesseparering under planperioden. (Du kan läsa mer om varje etapp genom att klicka på länken för varje projekt):

Tollered-Ingared: Ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning, 4 km. Planerad byggstart: 2019. Kostnad: 270 Mkr.

Kristineholm-Bälinge: Ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning, 3 km. Byggstart skedde i augusti 2015. Kostnad: 220 Mkr. Färdigbyggd och trafiköppnad.

Alingsås-Vårgårda: Nybyggnad av motorväg, cirka 15 km. Planerad byggstart: 2018. Kostnad: 1 000 Mkr.

Förbi Vårgårda: 4 km landsväg blir mötesfri. Planerad byggnation: 2020-2022. Kostnad: 240 Mkr.

Vårgårda-Vara: 26 km mötesfri landsväg byggs, huvudsakligen i befintlig sträckning. Planerad byggnation: 2020-2023. Kostnad: 990 Mkr.

Förbi Skara: 8 km landsväg blir blir mötesfri, varav minst 40% 2+2-väg. Planerad byggnation: 2019-2021. Kostnad: 320 Mkr.

Götene-Mariestad: 20 km landsväg blir mötesfri 2+2-väg. Planerad byggnation: 2023-2025. Kostnad: 1 150 Mkr.

Förbi Mariestad: 17 km landsväg blir mötesfri 2+2-väg. Planerad byggnation: 2022-2025. Kostnad: 1 400 Mkr.

Förbi Hova: Ny-/ombyggnad till mötesfri landsväg, 10 km. Kostnad 440 Mkr. Färdigbyggd och trafiköppnad.

Utöver dessa finns etappen Genomfart Alingsås som varit i vänteläge i avvaktan på ny lösning och finansiering. Här finns i dagsläget inga uppgifter om byggstart.