Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från ej mötesfri E20-etapp

E20 Alingsås (Bälinge)–Vårgårda

Sträckan E20 Alingsås-Vårgårda byggs om till motorväg i ny sträckning med planskilda korsningar. Arbeten pågår för fullt på flera platser längs sträckningen.

Etappen är cirka 15 km lång och byggs i ny sträckning. Nuvarande E20 kommer till stora delar att utnyttjas som väg för lokal trafik, långsamgående fordon och oskyddade trafikanter. Åtgärder för att anpassa vägen till denna trafik har studerats i vägplaneskedet.

Trafikteknisk standard blir 21,5 meter bred motorväg med mittremsa och vägräcke som åtskiljer körriktningarna. Planskilda korsningar ska byggas.

Just nu pågår en mängd arbeten längs sträckningen. Vi tar till exempel bort vegetation och täcker av berg. Vi spränger berg som används till uppfyllning av vägbank samt transportväg genom väglinjen.

Vid Siene lägger vi grund för en faunabro. Det ska bli en 25 meter bred passage för vilt och för en mindre väg.
13 broar ska byggas på den 15 km långa sträckan. Entreprenören kommer att arbeta parallellt med flera broar samtidigt. Som alla stora vägarbeten handlar det mycket om massförflyttning så i projektet ska cirka 900 000 kubikmeter berg sprängas bort och ca 400 000 kubikmeter jord hanteras.
Det finns stora miljövärden där etappen byggs och projektet prioriterar dessa värden. Miljövärdena är särskilt kopplade till bäckar och vattendrag. Ett exempel är Bäsjöbäcken som kulverteras för att kunna ligga kvar i befintlig sträckning. Vissa arbeten i vattendrag måste ske vid särskilda tider för att inte störa fiskens rörelser.

En granskningshandling var utställd för granskning december 2015 – januari 2016. Vägplanen fastställdes av Trafikverket den 13 december 2016. Vägplanen vann laga kraft i januari 2017 då inga överklaganden inkom.

Enligt kontrakt ska etappen vara färdigställd till juni 2021.