Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från ej mötesfri E20-etapp

E20 Alingsås (Bälinge)–Vårgårda

Sträckan E20 Alingsås-Vårgårda byggs om till motorväg i ny sträckning med planskilda korsningar. Arbeten pågår för fullt på flera platser längs sträckningen.

Etappen är cirka 15 km lång och byggs i ny sträckning. Nuvarande E20 kommer till stora delar att utnyttjas som väg för lokal trafik, långsamgående fordon och oskyddade trafikanter. Trafikteknisk standard blir 21,5 meter bred motorväg med mittremsa och vägräcke som åtskiljer körriktningarna. Planskilda korsningar byggs.

Arbeten längs hela sträckan

Sedan byggstarten sommaren 2018 har arbeten bedrivits längs hela sträckan, både för nya E20 och med ett antal kringliggande vägar som berörs. Omfattande spräng- och schaktarbeten har utförts. 5 av de 13 broar som ingår i projektet har färdigställts. 

De viktigaste arbetena hösten 2019 och vintern 2020

Asfaltläggning har påbörjats och under hösten beläggs cirka 5 kilometer av den nya vägen. Vi förbereder för grundläggning av en bro i Siene. Nuvarande E20 kommer där att ledas på en bro över den nya motorvägen. Vid Siene blir det också en 25 meter bred passage för vilt samt en mindre väg.

Arbetet med anläggning av broar fortsätter, bland annat två större broar där motorvägen kommer att passera över Kärtaredsvägen.

Som i alla stora vägarbeten handlar det mycket om massförflyttning. I projektet ska cirka 900 000 kubikmeter berg sprängas bort och cirka 400 000 kubikmeter jord hanteras. En del av det berg som sprängs, krossas och mellanlagras i Siene för att användas i kommande E20-projekt.

Trafikpåverkande arbeten och omledningar

Under projekttiden kommer det finnas behov av avstängningar och omledningar i det befintliga vägnätet. Omledningar och avstängningar görs för att kunna utföra byggnation med hänsyn till trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Väg 1778. Vägen är avstängd mellan Bälinge och Kärtared  från mars 2019 och cirka ett år framåt med anledning av brobygge.

Befintlig E20. Vid Siene kommer trafiken i samband med brobygge ledas på en förbifart från augusti 2019 vecka och cirka ett år framåt.

Väg 1781. Trafiken leds om vid Horla i samband med byggnation av bro från juni 2019 till våren 2020.

Kring årsskiftet 2019/2020 kommer trafiken på E20 strax söder om Vårgårda att ledas i en ny sträckning då byggnationen av trafikplats Hjultorp börjar.

Stora miljövärden

Det finns stora miljövärden där etappen byggs och projektet prioriterar dessa värden. Miljövärdena är särskilt kopplade till bäckar och vattendrag. Ett exempel är Bäsjöbäcken som kulverteras för att kunna ligga kvar i befintlig sträckning. Vissa arbeten i vattendrag måste ske vid särskilda tider för att inte störa fiskens rörelser.

Enligt kontrakt ska etappen vara färdigställd till juni 2021.