Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nybyggda motorvägen

E20 Alingsås (Bälinge)–Vårgårda

Vi bygger om E20 Bälinge-Vårgårda till motorväg i ny sträckning med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafiköppning planeras till mitten av december 2020.

Etappen är cirka 15 km lång och byggs i ny sträckning. Nuvarande E20 kommer till stora delar att utnyttjas som väg för lokal trafik, långsamgående fordon och oskyddade trafikanter. Trafikteknisk standard på nya E20 blir 21,5 meter bred motorväg med mittremsa och vägräcke som åtskiljer körriktningarna. Planskilda korsningar byggs. Som en del av projektet ingår även anläggande av ett flertal enskilda vägar.

Tidigarelagd trafiköppning

Tack vare god framdrift i projektet kan entreprenören vara klar ett halvår tidigare än det kontrakterade färdigställandedatumet. Den ursprungliga planen var att öppna för trafik under mitten av 2021. Först efter besiktningen i november vet vi mer om det exakta öppningsdatumet, som troligen blir i mitten av december 2020.

På grund av den rådande situationen med osäkerhet kring smittspridning planerar vi inte för en invigning på plats, vi flyttar firandet till våra digitala kanaler.

Stora miljövärden

Det finns stora miljövärden där etappen byggs och projektet prioriterar dessa värden. Miljövärdena är särskilt kopplade till bäckar och vattendrag. Ett exempel är Bäsjöbäcken som kulverteras för att kunna ligga kvar i befintlig sträckning. Vissa arbeten i vattendrag måste ske vid särskilda tider för att inte störa fiskens rörelser.