Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från ej mötesfri E20-etapp

E20 Alingsås (Bälinge)–Vårgårda

Sträckan E20 Alingsås-Vårgårda byggs om till motorväg i ny sträckning med planskilda korsningar. Arbeten pågår för fullt på flera platser längs sträckningen.

Etappen är cirka 15 km lång och byggs i ny sträckning. Nuvarande E20 kommer till stora delar att utnyttjas som väg för lokal trafik, långsamgående fordon och oskyddade trafikanter. Trafikteknisk standard på nya E20 blir 21,5 meter bred motorväg med mittremsa och vägräcke som åtskiljer körriktningarna. Planskilda korsningar byggs. Som en del av projektet ingår även anläggande av ett flertal enskilda vägar.

Arbeten längs hela sträckan

Sedan byggstarten sommaren 2018 har arbeten bedrivits längs hela sträckan, både för nya E20 och med ett antal kringliggande vägar som berörs. Omfattande spräng- och schaktarbeten har utförts. 7 av de 13 broar som ingår i projektet har färdigställts och flera enskilda vägar har anlagts.

De viktigaste arbetena vintern och våren 2020

Asfaltläggning har påbörjats och under hösten lades asfalt på cirka 5 kilometer av den nya vägen. Beläggningsarbeten återupptas igen våren 2020. Även vägräcken och viltstängsel har monterats på stora delar av sträckan och kommer att fortsätta. Arbete är påbörjat på de flesta av de återstående broarna och under våren kommer arbetet med de resterande broarna igång.

Som i alla stora vägarbeten handlar det mycket om massförflyttning. I projektet ska cirka 900 000 kubikmeter berg sprängas bort och cirka 400 000 kubikmeter jord hanteras. En del av det berg som sprängs, krossas och mellanlagras i Siene för att användas i kommande E20-projekt.

Trafikpåverkande arbeten och omledningar

Under projekttiden kommer det finnas behov av avstängningar och omledningar i det befintliga vägnätet. Omledningar och avstängningar görs för att kunna utföra byggnation med hänsyn till trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Förbifart Siene (E20). Vid Siene leds trafiken om i samband med brobygge på en förbifart från augusti 2019 och cirka ett år framåt.

Omledning Hjultorp (E20). Från mitten av februari 2020 har trafiken på nuvarande E20 lagts om strax söder om Vårgårda. Detta görs på grund av byggnationen av trafikplats Hjultorp vid Doggy. Trafiken går därmed i den blivande lokalvägens sträckning och ansluter till E20 i en provisorisk cirkulationsplats.

Omledning Bälinge (E20). Efter semestern 2020 planeras trafiken på nuvarande E20 att läggas om på blivande lokalväg vid Bälingemotet. Detta görs för att slutföra anslutningen till den nya motorvägen samt för att kunna återställa området.

Stora miljövärden

Det finns stora miljövärden där etappen byggs och projektet prioriterar dessa värden. Miljövärdena är särskilt kopplade till bäckar och vattendrag. Ett exempel är Bäsjöbäcken som kulverteras för att kunna ligga kvar i befintlig sträckning. Vissa arbeten i vattendrag måste ske vid särskilda tider för att inte störa fiskens rörelser.

Den ursprungliga färdigställandetiden för etappen var juni 2021. På grund av en god framdrift i projektet, beräknas den nya motorvägen öppnas för trafik redan under första kvartalet 2021