Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nybyggda motorvägen

E20 Alingsås (Bälinge)–Vårgårda

Vi har byggt ut E20 mellan Bälinge-Vårgårda till motorväg i ny sträckning med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Motorvägen är öppen för trafik sedan december 2020.

Etappen är cirka 15 km lång och har byggts i ny sträckning. Gamla E20 har bytt namn till Väg 1900 och fungerar nu som väg för lokal trafik, långsamgående fordon och oskyddade trafikanter.

Trafikteknisk standard på nya E20 är 21,5 meter bred motorväg med mittremsa och vägräcke som åtskiljer körriktningarna. Planskilda korsningar har byggts. Som en del av projektet ingår även anläggande av ett flertal enskilda vägar.

Utformningen på väg 1900 ("gamla E20") kommer anpassas för de nya förutsättningarna med minskad trafikmängd. Vägens bredd kommer justeras till totalt 9 meter.

Tidigarelagd trafiköppning

Tack vare god framdrift i projektet kunde entreprenören vara klar ett halvår tidigare än det kontrakterade färdigställandedatumet. Trafiköppningen av den nya motorvägen gick av stapeln den 10 december 2020. I den här nyheten kan du få en digital visning av sträckan.

Stora miljövärden

Det finns stora miljövärden där etappen byggdes och projektet har prioriterat dessa värden. Miljövärdena är särskilt kopplade till bäckar och vattendrag. Ett exempel är Bäsjöbäcken som överdäckades under byggtiden och därför kunde behålla både sin sträckning och stora miljövärden. Vissa arbeten i vattendrag fick ske vid särskilda tider för att inte störa fiskens rörelser.