Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1900, åtgärder för ökad trafiksäkerhet

Vi bygger nu om väg 1900 (gamla E20) till en vägstandard som är trafiksäker för trafikmängden och bygger vägrensseparering för gående och cyklister.

Trafikmängden har minskat med 85 %

Sedan vi öppnade nya E20 för trafik har trafiken på väg 1900 minskat till ca. 1500 fordon per dygn. Vägen är idag dimensionerad för 10 000 fordon/dygn. Körbanorna är breda och anpassade för 110 km/h, enligt dåtidens regelverk för en europaväg, där vägrenen var tänkt användas av både gång, cykel och långsamtgående fordon.

6 av 10 förare kör för fort idag

Vi har sett att allvarliga olyckor ökar på breda, raka vägar med kraftigt minskad trafik eftersom många förare kör för fort på breda vägar. De trafikmätningar som gjorts visar att 900 av de 1500 fordon som varje dag kör på väg 1900 kör för fort.

Så anpassar vi vägen för att öka trafiksäkerheten

Väg 1900 före/efter ombyggnad: minskad bredd från 12-13 meter europavägstandard till 9 meter lokalvägstandard. Vägren minskas från 2,75 till 1,5 meter.
 

Åtgärderna innebär att  väg 1900 anpassas till lokalväg och blir trafiksäker för trafikmängden. Vägen är idag dimensionerad för 10 000 fordon/dygn. Körbanorna är breda och anpassade för 110 km/h, enligt dåtidens regelverk för en europaväg, där vägrenen var tänkt användas av både gång, cykel och långsamtgående fordon. 

  • Minskad bredd från 12-13 meter till 9 meter med 1,5 meter vägren så det känns naturligt att hålla hastighetsbegränsningen
  • Ny asfaltsbeläggning och målning
  • Vägrensseparering: vägrenen görs bredare än normal standard för 80 km/h, med mer utrymme för gående och cyklister och förses med extra bred linjemålning
  • Förbättrade passager (överfarter) för gående och cyklister
  • Anpassning av korsningar till trafikmängd och hastighet
  • På några platser monteras föråldrad vägbelysning ned
  • Befintliga busshållplatser behålls och vissa får en förhöjd standard och tillgänglighetsanpassning
  • Befintliga vänstersvängfält samt trafikkontrollplatsen i Hol tas bort
  • Bibehållen hastighetsbegränsning på 80 km/h, med kortare avsnitt med 60 km/h vid Hols skola och Bälinge