Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Tollered–Ingared

Vi bygger ut E20 Tollered-Ingared till motorväg med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Klart våren 2022.

Potthål och skador på fordon
Vi har nu utfört permanenta lagningar och även arbetat med att förstärkna 900 meter av vägbanan på E20 Tollered-Ingared. Om du har fått en skada på ditt fordon kan du göra ett ersättningsanspråk genom att skicka in en skadeanmälan till oss.

Vi bullrar när vi bygger bullerskydd i Tollered
Med start 25 januari monterar vi bullerskärmar utmed norrgående körfält vid E20 i Tollered och detta innebär buller och vibrationer för dig som befinner dig i närheten. Läs mer i informationsbladet 15 januari 2021.

Den fem kilometer långa sträckan Tollered-Ingared är idag fyrfältsväg med plankorsningar.

Sträckan ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar och hastighetsbegränsning på 100 km/tim. Dessutom har vi byggt gång- och cykelväg från Ingared till Västra Bodarna.

På trafikplatsen vid Nääs kommer vi att höja standarden på ramper och vägren.

I Tollered vid Ormåsvägen/ Tolleredskogväg bygger vi den nya trafikplatsen Högelid med kombinerad vägbro och passage för vilt.

Alla utfarter på sträckan stängs och närboende kommer att hänvisas till trafikplatserna. Rastplatsen och busshållplatser utmed E20 är stängda under byggtiden. Peab Anläggning AB är anlitad entreprenör.

Projektet är indelat i följande delar:

  • E20 och Trafikplats Tollered byggs nu och förväntas vara färdigt under våren 2022.
  • Gång- och cykelväg Ingared-Västra Bodarna är färdigbyggd.
  • Gång- och cykelväg Tollered-Ingared.
  • Snipåsvägen, som ska användas för långsamtgående trafik, har byggts om och färdigställdes i juni 2017.