Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Tollered–Ingared

Den fyra kilometer långa sträckan Tollered-Ingared är 4-fältsväg med plankorsningar. Sträckan ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar.

Projektering för vägplan påbörjades 2012. Vägplanen ställdes ut för granskning hösten 2015 och sedan ytterligare en gång under sommaren 2017.

Projektet är indelat i fem delar:

  • Snipåsvägen som ska användas för långsamtgående trafik har byggts om (färdigställt i juni 2017).
  • E20 vägplan är överklagad och ligger på regeringens bord för beslut.
  • Trafikplats Tollered - vägplanen planeras bli inskickad för fastställelse september 2018 med byggstart 2020.
  • Gång- och cykelväg Ingared-Västra Bodarna med planerad byggstart 2019.
  • Gång- och cykelväg Ingared-Tollered med planerad byggstart 2021.