Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Tollered–Ingared

Vi bygger om E20 Tollered-Ingared till motorväg med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Klart våren 2022.

Den fyra kilometer långa sträckan Tollered-Ingared är idag 4-fältsväg med plankorsningar. Sträckan ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar. Dessutom ska sträckan förses med gång- och cykelväg från Tollered till Västra Bodarna.

Projektet är indelat i följande delar:

  • Snipåsvägen, som ska användas för långsamtgående trafik, har byggts om och färdigställdes i juni 2017
  • E20 och Trafikplats Tollered har planerad byggstart i maj/juni 2020 och förväntas vara färdigbyggd under våren 2022
  • Gång- och cykelväg Ingared-Västra Bodarna med planerad byggstart 2020
  • Gång- och cykelväg Tollered-Ingared

Etappen byggs om till motorväg med hastigheten 100 km/tim. Tre trafikplatser kommer att finnas på sträckan: vid Nääs fabriker, i Högelid och i Ingared. På trafikplatserna vid Nääs och Ingared stängs befintliga av- och påfarter och standarden höjs på ramper samt vägren. I Högelid byggs en ny kombinerad bro, där det blir både en vägbro och en passage för vilt.

Alla utfarter på sträckan kommer att stängas och närboende kommer att hänvisas till trafikplatserna. Rastplatsen och busshållplatser utmed E20 kommer att stängas under byggtiden.